Bestuur

BestuurBestuur van IJsclub Colijnsplaat bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter: Ineke Albregtse
Secretaris: Piet van Gilst
Penningmeester: Cees van Maanen Tel: 0614659550 email ceesvm@zeelandnet.nl
Leden: Bram Tazelaar, Gilcor Versluis, Adrie Albregtse en Thijs Tazelaar