Home

Welkom op de website van IJsclub Colijnsplaat.

De ijsclub verzorgt de ijsbaan te Colijnsplaat. De ingang van de ijsbaan is gelegen aan de Colijnsplaatseweg, er wordt dan geschaatst op de Valle. Hierbij treft u een kaart van de locatie.

IJsbaan Colijnsplaat

Ijsclub Ons Genoegen is opgericht in het jaar 1890. Wie het initiatief tot de oprichting heeft genomen is ons jammer genoeg niet bekend.

Mocht je foto’s of filmpjes hebben over de ijsclub, dan gebruiken wij die graag om op de website te plaatsen. Als je meer weet over de historie van de ijsclub, dan zie we graag je bericht tegemoet.

Facebook
Breng een bezoek aan ons Facebook pagina.